Mulung kaduhung, ngulang kahayang

July 8, 2010 at 4:18 pm (Sunda)

geumpeur ku honcewang ngadegkeun kahayang
ngundeur hariwang di galengan harepan jeung kanyataan

Hate mah lir kila-kila langgam cai
Sakapeung kiruh ku kalepatan
Sakapeung ripuh ku kaayaan
Ngalayah ngabedah sasat ku saat
Silih tindih ngagerih garing kasedih

atuh naon nu malih warni mindarupa janten manusa…
dina dirina sewang sewangan..

Advertisements

Permalink Leave a Comment